Ceza Hukuku

Çalışma Alanı > Ceza Hukuku

ZİRVE LEGAL Hukuk Bürosu olarak ceza hukuku alanında özellikle;

+Özel Hayata Karşı Suçlar,

+Şerefe Karşı Suçlar,

+Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar,

+Mal Varlığına Karşı Suçlar,

+Hürriyete Karşı Suçlar,

+Kamu Güvenliğine Karşı Suçlar,

+Müvekkillerimizi temsilen suç duyurusunda bulunma ve savcılık soruşturmalarının takibi / kovuşturma evresinde savunulması,

+Ekonomik Suçlar ve Bilişim / Teknoloji Suçlarıyla ilgili davaların takibi,

+Fikri Sınai Haklardan kaynaklanan ceza davaları ve takibi

gibi konularda avukatlık ve hukuki danışmanlık vermekteyiz.