Deniz Ticaret ve Taşıma Hukuku

Çalışma Alanı > Deniz Ticaret ve Taşıma Hukuku

ZİRVE LEGAL Hukuk Bürosu olarak deniz ticaret ve taşıma hukuku alanında özellikle;

+Deniz Ticaret ve Taşıma Hukuku alanındaki sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarla ilgili hukuki süreçlerin yönetimi (Navlun, Kırkambar, Charter Sözleşmeleri),

+Çatma, Kurtarma ve Yardımdan kaynaklanan davalar / hukuki işlemler,

+Seferden Men -Kararları Alınması / -Kararlarına İtirazlar,

+Kanuni Rehin Hakkı / Hapis Hakkı Tesisi,

+Gemi İnşa ve Satış Sözleşmeleri Düzenlenmesi / Revize Edilmesi / Takibi,

+Gemi Sicil, Tescil, Terkin İşlemleri,

+Müşterek Avaryadan Kaynaklanan İhtilafların Çözümü,

+Deniz Ticaret ve Taşıma Hukukuna özgü mortgage işlemleri,

+Bayrak Çekme Hakkı, Bağlama Limanı, Gemi Sicillerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü,

+Gemi Adamlarının Hak, Sorumluluk, Alacak ve Tazminatları,

+Charterparty / ZamanÇarteri (TimeCharter) / Laytime / Demuraj / Stevedore / Yakıt Alacaklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar,

+Geminin niteliklerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (Uyruk, Grositon, Sınıf vb.)

gibi konularda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.