Enerji ve Madencilik Hukuku

Çalışma Alanı > Enerji ve Madencilik Hukuku

ZİRVE LEGAL Hukuk Bürosu olarak Enerji ve Madencilik Hukukuna ilişkin özellikle;

+Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) nezdindeki işlemler,

+Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdindeki işlemler,

+Enerji Kaynaklarının kullanımı amacıyla enerji tesislerinin kuruluşu, işletilmesi ve bu hukuki süreçlere ilişkin mevzuata uygun sözleşmelerin hazırlanması,

+Enerji Piyasalarının; üretim, dağıtım, iletim,  satım gibi temel unsurlarıyla ilgili hukuki süreçlerin yönetimi,

+Maden Siciline ilişkin sorgulatma ve işlemler, ruhsat başvuruları, madencilik sözleşmelerinin düzenlenmesi

gibi konularda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.