Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Çalışma Alanı > Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

ZİRVE LEGAL Hukuk Bürosu olarak Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku alanında özellikle;

+İzale-i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) / Şuf’a (Önalım ) davaları / Ecrimisil davaları,

+Tapu terkin, tescil davaları,

+İnşaat Sözleşmeleri düzenlenmesi (Kat Karşılığı, Hasılat Paylaşımlı vb.),

+Kentsel Dönüşüm Davaları / İtirazları,

+SHELL-CORE / FIDIC / EPC / TURNKEY inşaat sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar,

+Kamulaştırma Davaları,

+Kamulaştırmasız El Atma Davaları,

+Gayrimenkul Alım-Satım / Satış Vaadi sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bu sözleşmelerden kaynaklanabilecek davalar,

+İpotek, Rehin tesis işlemleri,

+Kadastro Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

+Kira / Kiracı / Kiralayan ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar (Kira Bedelini Ödememe, Kirayı Süresinde Ödememe, Tahliye vb.),

+Yabancı Uyruklu Özel / Tüzel Kişilerin Türkiye Cumhuriyeti’nde Gayrimenkul Alım-Satım-Kiralama İşlemleri ve Takibi,

+Gayrimenkul Finansman / Değerleme / Kira Getirisi Takip ve Danışmanlığı

gibi konularda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.