İcra İflas Hukuku

Çalışma Alanı > İcra İflas Hukuku
  • Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle Takip
  • Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi
  • İlamlı İcra Takibi
  • Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
  • İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davaları
  • İflas Hukuku ve İflas Yasaklılıklarından Kurtulma Yolları

Hususlarında Avukatlık Hizmetleri vermekteyiz.