Milletler Arası Özel Hukuk

Çalışma Alanı > Milletler Arası Özel Hukuk
  • Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Hükümlerine Uygun Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmelerin Düzenlenmesi
  • Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizine İlişkin Hukuki Süreçlerin Yönetimi
  • Milletlerarası Tahkim Anlaşmalarına İlişkin Hukuki Süreçlerin Yönetimi
  • Milletlerarası Aile Hukuku Kapsamında Evlenme, Nişanlanma, Boşanma, Ayrılık, Velayet, Nafaka, Babalık Davası, Evlat Edinme İle İlgili Hukuk Danışmanlığı
  • Milletlerarası Miras Hukuku Kapsamında Vasiyetnameler, Miras Sözleşmeleri, Mirasa Uygulanacak Hukuk, Yetki Anlaşması İle İlgili Hukuk Danışmanlığı
  • Yabancılık Unsuru İçeren Ticari Uyuşmazlıklara İlişkin Hukuk Danışmanlığı
  • Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları ve İlişkili Davalarda Milletlerarası Yetkiye İlişkin Hukuki Danışmanlık
  • Milletlerarası Mal Taşımasına İlişkin Sözleşmelerin Hazırlanması
  • Milletlerarası Kitle İletişim Araçları İle Kişilik Hakkı İhlali Hususlarında Hukuki Danışmanlık
  • Uluslarası Yatırımlarda ve Hukuki Süreçlerde Hukuk Danışmanlığı

Ve Avukatlık Hizmetleri vermekteyiz.