Miras Hukuku

Çalışma Alanı > Miras Hukuku

ZİRVE LEGAL Hukuk Bürosu olarak miras hukuku alanında özellikle;

+Veraset İlamı alınması (Mirasçılık Belgesi),

+Tereke Davaları,

+Mirasın Reddi Davaları,

+Mirasçılıktan Çıkarılma Davaları,

+Mirastan Feragat Davaları,

+Miras Sözleşmesi Düzenlenmesi,

+Vasiyetname Düzenlenmesi ve İptali,

+Miras Taksimi Sözleşmeleri ve Davaları,

+Tasarrufun İptali / İstihkak / Tenkis / Ortaklığın Giderilmesi Davaları

gibi konularda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.