Sağlık Hukuku

Çalışma Alanı > Sağlık Hukuku

ZİRVE LEGAL Hukuk Bürosu olarak sağlık hukuku alanında özellikle;

+Yanlış, hatalı tıbbi müdahalelerden doğacak sorumluluk ve tazminat davaları (MALPRAKTİS DAVALARI),

+Hekimlerin, Tıbbi Görevlilerin ve Hastaların hak, sorumluluk ve haksız fiillerinden kaynaklanan davalar,

+Sağlık sigortaları ve tedavi giderleriyle ilgili uyuşmazlıkların çözümü,

+Hastane ve Tıp Merkezlerinin yönetim, ruhsat, devir ve organizasyonunu kapsayan hukuki prosedürler,

+Sağlık Turizmi alanında organizasyon, yönetim, denetim ve sorumluluklarına ilişkin

 avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.