Şirketler ve Ticaret Hukuku

Çalışma Alanı > Şirketler ve Ticaret Hukuku

ZİRVE LEGAL Hukuk Bürosu olarak şirketler ve ticaret hukuku alanında özellikle;

+Ticari işletmeler ve şirketler için hukuki süreçlerin takip edilmesi ve hukuki danışmanlığının yapılması

+Kıymetli Evraklardan (Çek, Bono, Poliçe) doğan uyuşmazlıklar

+Hisse Senetleri, Tahviller ve Mal varlıklarının alım-satımı ile ilgili işlemler

+Şirket Esas Sözleşmesi Hazırlanması / Güncel kanunlara uygun revize edilmesi

+Ticari İşletmelere, Şirketlere ve Yatırımcılara SERMAYE PİYASASI kapsamında hukuki danışmanlık verilmesi

+Türkiye Cumhuriyeti’nde şirket kurulumu, şirket birleşmeleri – ayrılmaları, şirketin sona erme işlemleri ve tür değişiklikleri,  organizasyonu, hukuki danışmanlığı

+Ticaret unvanı işlemleri,

+Ortaklık sözleşmeleri ve ortakların haklarının korunması,

+Sermaye artırım ve indirim prosedürleri,

+Şirket çalışanlarıyla yapılan sözleşmelerin düzenlenmesi/hukuki ihtilafların çözümü

gibi konularda, ulusal ve uluslararası süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.