Turizm Hukuku

Çalışma Alanı > Turizm Hukuku
 • Deniz Turizmi Tesisleri İşletme Danışmanlığı
 • Deniz Turizmi Tesisleri İle İlgili Mevzuatlara Uygun Sözleşmelerin Hazırlanması
 • Deniz Turizmi Araçları, Devirleri, Alım-Satımları İle İlgili Sözleşmelerin Hazırlanması
 • Deniz Turizm Araçlarının Türk Karasularında Seyir Esasları Danışmanlığı
 • Yabancı Deniz Turizm Araçlarının Kalış Süreleri ve Kabotaj Hakları Danışmanlığı
 • İnanç Turizmi ve Seyahat Acentelerinin Hac Seferi Düzenlemerine Dair Sözleşmelerin Hazırlanması ve Hukuki Danışmanlığı
 • Termal Turizm Kapsamında, Kaplıcalar Yönetmeliğine ve Termal Suların Kullanma Hakkı ve İşletilme Usulüne Uygun Sözleşmelerin Hazırlanması ve Hukuki Danışmanlığı
 • Spor Turizmi Kapsamında, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğine Uygun Hukuki Danışmanlık
 • Av Turizmi Kapsamında, Kara Avcılığı Kanunu’na Uygun Sözleşmelerin Hazırlanması ve Seyahat Acentelerinin Sorumluluklarına ve Avlanma İzin Belgelerine İlişkin Hukuki Danışmanlık
 • Av Turizmi Kapsamında, Yabancıların Avlandırılması, Getirebilecekleri Av Teçhizatı, Götürebilecekleri Av Hayvanları, Yabancı Avcılık Belgesiyle İlgili Hukuki Danışmanlık
 • Turizm Yatırımlarının Yönlendirilmesine Yönelik Hukuksal Düzenlemelere Uygun Hukuki Danışmanlık
 • Turizm Yatırımları Kapsamında, Çevre Kanunu , Orman Kanunu , Kıyı Kanunu , Boğaziçi Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Düzenlemelerine Uygun Hukuki Danışmanlık
 • Turizm Acentaları Kuruluş, İşleyiş, Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve Seyahat Acentaları Yönetmeliği Düzenlemelerine Uygun Hukuki Danışmalık
 • Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Yönetmeliği Düzenlemelerine Uygun Hukuki Danışmalık
 • Turizm Tesislerinin Kuruluşu, İşleyişi, Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Hukuki Danışmanlık
 • Milletlerarası Otel Kurallarıyla İlgili Hukuki Danışmalık
 • Otel Sözleşmelerinin, Otel Devri, Alım-Satımı Sözleşmelerinin , Otel- Acenta Sözleşmelerinin , Grup-Münferit Müşterilerle İlgili Sözleşmelerin, Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerinin Hazırlanması, Paket Tur Sözleşmlerinin Hazırlanması , IHA ve UFTAA Arasında Otel ve Seyahat Acentaları Arasındaki Sözleşmeler Hususunda Otel Konvansiyonu Hazırlanması
 • Turizmde Tüketici Hakları

 

Alanlarında Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri vermekteyiz.