Mal Paylaşımı Davası ve Nafaka

Makaleler > Mal Paylaşımı Davası ve Nafaka

MAL PAYLAŞIMI DAVASI NEREDE VE NE ZAMAN AÇILABİLİR?

Kural olarak; mal paylaşım davasının görülebilmesi için boşanma davasının kesinleşerek tarafların boşanmış olması gerekmektedir. Görevli Mahkeme; boşanma davasında olduğu gibi Aile Mahkemeleri olmaktadır.

BOŞANMA DAVASI GÖRÜLMEKTEYKEN EŞLERDEN BİRİNİN MAL KAÇIRMASI HALİNDE HUKUKEN NE YAPILABİLİR?

Her ne kadar mal paylaşım davasının görülebilmesi için boşanma davasının kesinleşmesi gerekiyor olsa da; uygulamada eşlerin mal paylaşımından kaçınabilmek için üzerindeki malları üçüncü kişilere devretmesi sıklıkla rastlanan bir durum olmaktadır.

Halk arasında ‘’Boşanmada mal kaçırma’’ olarak adlandırılan bu durum karşısında izlenebilecek bazı hukuki tedbirler bulunmaktadır.

Öncelikle; boşanma davası açan eşin bu davayla eş zamanlı olarak ‘’mal paylaşım’’ davası açması gerekmektedir. Her ne kadar mal paylaşım davasının görülebilmesi için kesinleşmiş bir boşanma ilamı gerekli olsa da; uygulamada bu iki dava eş zamanlı olarak açılmaktadır.

Bu durumda; mal paylaşım davasına bakan Mahkeme; boşanma davasını ‘’bekletici mesele’’ olarak kabul edip neticesini beklemekte ve dosyayı açık tutmaya devam etmektedir. Mal paylaşım davasını açan eş; dava dilekçesinde diğer eşin malları üzerine ‘’tedbir’’ konmasını talep ederek boşanmada mal kaçırmayı önleyebilmektedir.

Genellikle Mahkemeler tarafından ‘’tedbir’’ talebi yerinde görülmekte ve davalı eşin malvarlıkları üzerine şerh konularak üçüncü kişilere devir ve temliki önlenebilmektedir. Böylece; boşanma sürecinde eşlerin mal kaçırmasına mani olunmaktadır.

Boşanmada mal kaçırmayı önlemenin bir diğer yolu ise; eşlerden birinin malik olduğu ortak konuta ‘’aile konutu şerhi’’ konulmasıdır.

AİLE KONUTU ŞERHİ NEDİR?

Aile konutu şerhi; eşlerin evlilik birliği süresi içerisinde ortak yaşamı idame ettirdikleri ortak konuta konulabilen bir şerh türüdür.

AİLE KONUTU ŞERHİ NASIL KONULUR? EŞLERDEN BİRİ; AİLE KONUTU ŞERHİ BULUNAN BİR TAŞINMAZI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE SATABİLİR Mİ?

Tapu Sicili Tüzüğü 57. Maddesine göre; eşlerden biri evlilik hayatının sürdürüldüğü konuta, evlilik cüzdanı ve ikamet tezkeresi gibi bazı belgeleri temin ederek, aile konutu şerhi koydurabilir.

Türk Medeni Kanunu 194’e göre; eşlerden biri diğer eşin rızası olmadan aile konutu üzerinde tasarrufta bulunamaz, satamaz yahut devredemez.

İşte bu devir ve temlik yasağının üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi adına malik olunan konuta bu şerhin düşülmesi büyük önem arz etmektedir. Böylece; eşlerin müşterek bir kararı mevcut olmadan ortak konutun devri mümkün olmayacaktır.

BOŞANMA DAVASI GÖRÜLMEKTEYKEN YA DA BOŞANMA GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA NAFAKA TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

Nafaka; aynı mal paylaşımı gibi boşanma davasının maddi neticelerinden biridir.

Türk Mahkemelerinde hâkimler genellikle nafakanın aylık olarak ödenmesine karar vermektedir. Boşanma halinde yoksulluğa düşecek taraf; diğer eşten bu durumun telafisi için nafaka talep edebilmektedir.

Ancak nafaka talep eden tarafın boşanmada kusurlu olmaması gerekmektedir. Örneğin; aldatan eş, boşanma halinde yoksulluğa düşecek olsa bile diğer eşten nafaka talep edemeyecektir.

Anlaşmalı boşanma halinde eşler nafakanın süresini, miktarını ve ödeme şeklini serbestçe kararlaştırabilmektedir. Çekişmeli boşanma halinde ise mahkeme süreçleri oldukça uzun olmakta ve Mahkemeler tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını inceleyerek nihai nafaka miktarını belirlemektedir.

Boşanma davası sürerken; eşlerden herhangi biri ortak hayatın fiilen devam etmemesi nedeniyle, dava sona erene kadar kendisine nafaka bağlanmasını talep edebilir. Buna ‘’tedbir nafakası’’ denmektedir. Böylece; uzun sürme ihtimali olan boşanma davalarında tarafların maddi olarak mağdur olması önlenmektedir.

BOŞANMA DAVASINDA ORTAK ÇOCUKLARIN BAKIM MASRAFLARI İÇİN NAFAKA TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

Gerek boşanma davası görülürken gerek boşanmanın gerçekleşmesinden sonraki süreç için ortak çocukların velayetine sahip olan eş diğer eşten nafaka talep etme hakkı bulunmaktadır.

‘’İştirak nafakası’’ olarak adlandırılan bu nafaka; diğer eşin sosyal ve ekonomik durumu gözetilerek Mahkemece tayin edilir. Aynı eşin talep edebileceği yoksulluk nafakasında olduğu gibi; boşanma davası görülürken ‘’tedbiren’’ Mahkeme tarafından ortak çocuklar lehine hükmedilebilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir