Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Dışında Kalan Yabancılar

Yabancılar ve Uluslarası Koruma Kanunu’nun Kapsamına Girmeyen Yabancılar 1.Türkiye’de Bulunan Yabancı Askeri Personel Türkiye’de bulunan yabancı askeri personelin statüsü milletlerarası antlaşmalarla düzenlenmiştir. Ayrıca, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün NATO-SOFA uygulamasına ilişkin 73 Sayılı Genelge, yabancı askeri personelin hukuki statüsüne ilişkindir. 2.Elçilikler ve Konsolosluklar Elçilik ve konsoloslukların [...]

daha fazla oku