Kosova Hizmetler

Kosova’ya Genel Bakış

Kosova, resmi adıyla Kosova Cumhuriyeti, güneydoğu Avrupa’da bulunan bir bağımsız devlettir. Kosova, Balkanlar’da yer alır ve coğrafi olarak Adriyatik Denizi’ne yakın bir konumda bulunur.

Başkent: Priştine, Kosova’nın başkenti ve en büyük şehridir.

Nüfus: 1.873.000

Yüzölçümü: 10.877 km2

Resmi Dil: Kosova’da resmi diller Arnavutça ve Sırpça’dır.

Para Birimi: Euro (€) -EUR

Din: Kosova’da İslam ve Ortodoks Hristiyanlık en yaygın dinlerdir. Ayrıca Katolik Hristiyanlar da bulunur.

Coğrafya: Kosova, Adriyatik Denizi’ne kıyısı olmayan, kara içinde yer alan bir ülkedir. Dağlık bir coğrafyaya sahiptir ve Balkanlar’ın bir parçasıdır.

Tarih: Kosova, tarih boyunca farklı medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun hakimiyeti altında uzun bir dönem geçirmiştir. 20. yüzyılın sonlarına doğru Kosova, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin bir parçasıydı. Ancak 1990’ların sonlarında bağımsızlık hareketleri ve etnik çatışmalar baş gösterdi. 1999 yılında NATO’nun müdahalesi sonucunda Sırp yönetimi sona erdi, ve Kosova Birleşmiş Milletler idaresine geçti. 2008 yılında Kosova, bağımsızlığını ilan etti.

Bağımsızlık: Kosova, 17 Şubat 2008’de bağımsızlığını ilan etti, ancak bu ilan Sırbistan tarafından tanınmamıştır. Birçok ülke, Kosova’nın bağımsızlığını tanımıştır, ancak uluslararası toplumda hala tartışmalı bir konu olarak kabul edilmektedir.

Ekonomi: Kosova ekonomisi büyümeye devam etmektedir. Tarım, madencilik ve inşaat sektörleri ekonominin temelini oluştururken, hizmet sektörü de önemli bir rol oynamaktadır.

Kültür: Kosova, Arnavut kültürünün önemli bir parçasını oluşturur. Müzik, dans ve geleneksel el sanatları Kosova kültürünün vazgeçilmez birer öğesidir. Ayrıca, Osmanlı dönemine ait tarihi yapılar ve kiliseler de ülkede önemli kültürel mirasları temsil eder.

Zirve Legal Hukuk Bürosu olarak, Kosova’da birçok konuda hukuki hizmetler sunmaktayız. Zirve Legal’in Kosova’da sunduğu temel hizmetler;

1.Şirket Kurmak

2.İkamet İzni

3.Kosova Gayrimenkul Yatırımları

4.Kosova İşletme Devirleri ve Kuruluşları

5.Kosova Yabancı Yatırım Teşvikleri

konularında Zirve Legal Hukuk Bürosu olarak , Kosova’da hukuk ve muhasebe alanında uzman partnerlerimizle hukuk ve vergi alanında hizmetler vermekteyiz.