Aile Hukuku, Türk Medeni Kanunu’nda md.118-281 ‘’Evlilik’’, md. 282-395 ‘’Hısımlık’’, md. 396. -494 arasında ‘’Vesayet’’ başlıkları altında düzenlenmiştir. Aile hukuku, evlilik, boşanma, çocukların velayeti, mal paylaşımı, nafaka gibi birçok konuyu kapsar. Aile hukukunda haklar, sorumluluklar ve yükümlülükler açısından çeşitli yasal düzenlemeler bulunur.

Aile Hukuku ile ilgili temel kavramlar;

Aile: Belli bir düzen içinde bir arada yaşayan ve birbirine bağlı olan insanlar topluluğu. Aile, kan bağı, evlilik veya yasal düzenlemelerle oluşabilir.

Evlenme: İki kişinin yasal olarak bir araya gelerek evlilik birliği kurmaları işlemi. Evlilik, hukuki bir sözleşme olarak kabul edilir ve birçok hukuki sonucu beraberinde getirir.

Boşanma: Evliliği sona erdirmek için mahkeme kararıyla gerçekleştirilen işlem. Boşanma, evlilik birliğinin sona ermesi ve tarafların ayrılması anlamına gelir.

Nafaka: Boşanma veya ayrılık sonrasında bir tarafın diğerine maddi destek sağlamak için ödemek zorunda olduğu düzenli ödeme. Nafaka, çocukların bakımı veya eşlerin geçimini sağlamak amacıyla talep edilebilir.

Velayet: Çocukların günlük yaşamlarını yönetme ve eğitimlerini düzenleme yetkisi. Velayet, boşanma veya ayrılık sonrasında çocukların nerede yaşayacağına ve kiminle vakit geçireceğine karar verir.

Müşterek Velayet: Boşanma sonrasında ebeveynler arasında çocuğun velayetinin paylaşıldığı bir düzenleme. Ebeveynler, çocuğun bakımını ve eğitimini birlikte üstlenirler.

Evlilik Sözleşmesi: Evlilik öncesi veya evlenme sırasında eşler arasında malvarlığı, miras hakkı ve diğer konuları düzenleyen bir sözleşme.

Mirasta Hisseli Mal Ayrılığı: Evlilik sırasında veya sonrasında edinilen malvarlığının paylaşılmasını düzenleyen bir hukuki rejim. Her eş, kendi malvarlığını ve gelirini korur.

Mal Rejimi: Evlilik sırasında eşler arasında malvarlığının paylaşılma şekli. Türkiye’de yaygın olarak uygulanan mal rejimi, “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi”dir.

Adım Atma Hakkı: Boşanma sonrasında kadının eski eşinin soyadını taşıma veya kendi soyadına geri dönme hakkı.

Evlat Edinme: Biyolojik aile ile ilişkisi olmayan bir çocuğu yasal olarak kabul etme ve onu evlat edinme işlemi.

Zirve Legal Hukuk Bürosu olarak Aile Hukuku alanında;

-Anlaşmalı Boşanma Davası Protokölü Hazırlanması ve Takibi

-Çekişmeli Boşanma Davaları (Şiddetli Geçimsizlik, Zina(Aldatma), Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebleriyle)

-Boşanmada Mal Paylaşımı Davası

-Boşanmada Maddi & Manevi Tazminat Davası

-Nafaka Davaları (Tedbir, İştirak, Yoksulluk..)

-Velayet Davası

-Evliliğin İptali Davası

-Yurtdışından Alınan Boşanma Kararı İçin Tanıma & Tenfiz Davası

konularında hukuki hizmet vermekteyiz.