Turizm Hukuku, Türkiye’de çeşitli kanunlar ve yönetmeliklerle düzenlenmektedir. Aşağıda bahsedilen Mevzuat, Turizm Sektörünün farklı yönlerini kapsayan bir dizi hukuki düzenlemeyi içermektedir.

Turizm Mevzuatının bazı önemli kanunları ve yönetmelikleri;

Boğaziçi Kanunu: İstanbul Boğazı’nın korunması, kullanımı ve denetlenmesi ile ilgili hükümleri içerir.

Çevre Kanunu: Çevrenin korunması, çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve çevre ile uyumlu turizm faaliyetlerini düzenler.

Orman Kanunu: Ormanların korunması ve kullanımı ile ilgili kuralları içerir. Orman içi turizm faaliyetlerini düzenler.

Kara Avcılığı Kanunu: Kara avcılığı ile ilgili kuralları düzenler ve av turizmi faaliyetlerini kapsar.

Kıyı Kanunu: Kıyı bölgelerinin korunması ve kullanımı ile ilgili hükümleri içerir. Sahil turizmi için önemlidir.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu: Kültürel ve doğal varlıkların korunması ve kullanımını düzenler. Tarihi ve turistik bölgeleri etkiler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın organizasyonunu ve görevlerini düzenler.

Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu: Kültür alanındaki yatırımları teşvik eder.

Milli Parklar Kanunu: Milli Parkların Yönetimi ve Korunması ile ilgili hükümleri içerir.

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu: Seyahat Acentalarının faaliyetlerini ve denetimini düzenler.

Turizm Teşvik Kanunu: Türkiye’deki Turizm Sektörünü teşvik etmek amacıyla çeşitli teşvikler ve avantajlar sağlar.

Deniz Turizmi Yönetmeliği: Deniz Turizmi faaliyetlerini düzenler.

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği: Spor Turizmi ile ilgili kuralları içerir.

Termal Turizm Termal Turizm faaliyetlerini düzenler.

-Kaplıcalar Yönetmeliği

-Turizm Alan ve Merkezlerinde Yer Alan Termal Suların Kullanma Hakkı ve İşletilme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Termal Turizm Alanını düzenleyen temel yazılı kaynaklardır.

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ilişkin Yönetmelik: Turizm Tesislerinin sınıflandırılması ve belgelendirilmesine yönelik kuralları içerir.

Milletlerarası Otel Kuralları: Otellerde konaklama ile ilgili kuralları düzenler.

– Otele Giriş,

– Konuğun Hakları,

– Konuğun Yükümlülükleri,

– Önceden Rezervasyon,

– Rezervasyon Koşulları ve Geçerlilik Süresi,

– Pansiyon Uygulamaları,

– Sözleşmenin Sona Ermesi,

– Konuğun Eşyalarıyla İlgili Sorumluluk,

– Hesapların Ödenmesi,

– Hesabın Ödenmemesi halinde Malların Rehin Tutulması,

– Bahşiş ve Servis Ücreti,

– Otelde Bulunan Kayıp Eşyalar,

– Müşterinin Ölüm Hali

Turizmde Tüketici Hakları: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Turizmde Tüketici Haklarını düzenlemektedir.

Turizm hukuku, Türkiye’deki turizm sektörünün yönetimini ve düzenlemelerini içeren geniş bir hukuki alandır. Turizm işletmecileri, Seyahat Acentaları ve Turizmle ilgili diğer paydaşlar için bu mevzuatı takip etmek ve hukuki danışmanlık almak önemlidir.

Zirve Legal Hukuk Bürosu olarak, Turizm Hukuku alanında; özellikle Deniz Turizmi, Otelcilik, Otel Kira- Alım-Satım Sözleşmeleri , Seyahat Acentaları Kuruluş ve Hukuki Danışmanlıkları konularında hukuki hizmet vermekteyiz.